İslami ilimler tarihinde başkalarının belki üstü kapalı ifade ettiği bir tezi, bana göre yakın tarihimizde en net ve veciz savunan kişilerden birisi Abdulkerim Suruş olmuştur. Suruş’ın ‘Kabz-ı Bast-ı Teorik-i Şerîat’ başlıca bilimsel tezinde ‘din’ ile ‘dine ait bilgi ve ilmin’ arasındaki ayrıma dikkati çekmektedir ve islam aleminde yaşanan birçok problemin temelini bu ayrımın yapılamamış olmasına dayandırır. Özetle, Suruş’un savunduğu argüman şudur: Din başkadır, din ile alakalı bizim bildiğimiz başkadır. Biri ‘mutlak dindir’, diğeri ise bizde bulunan ‘dine ait bilgi ve ilimdir’.

Read More